میلگرد 10 آجدار   A3  فایکو فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

میلگرد 10 آجدار A3 فایکو فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )
0 تومان
0 تومان
10
A3
12 متر متری
7.5 کیلوگرم
100274
  • توضیحات
  • تاریخچه قیمت


تاریخ قیمت تهران قیمت کارخانه
  • قیمت تهران
  • قیمت کارخانه