میلگرد 10 آجدار   A2  شاهین بناب فولاد شاهین بناب

میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب فولاد شاهین بناب

فولاد شاهین بناب
0 تومان
0 تومان
10
A2
12 متر متری
7.5 کیلوگرم
100252
  • توضیحات
  • تاریخچه قیمت


تاریخ قیمت تهران قیمت کارخانه
  • قیمت تهران
  • قیمت کارخانه